Događaji

2 događanja

18 07

Elektroničko izdavanje računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine Više »

Organizira:

04 05

Dan Sv.Florijana

Dan sv.Florijana, ujedno i dan hrvatskih vatrogasaca obilježava se 04. svibnja. O samom sv.Florijanu već je napisano dosta pa ćemo samo reći najbitnije, Više »

Organizira: