Javna nabava

Plan nabave roba male vrijednosti
  • 02.02.2019

Plan nabave roba male vrijednosti

Više
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti
  • 25.01.2019

Pravilnik o nabavi male vrijednosti

Više
Pozivi za javno nadmetanje
  • 15.02.2018

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE JN_01_2018 POZIV ZA JAVNO NADMETANJE JN_02_2018

Više
Plan nabave u 2018 godini
  • 01.02.2018

Plan nabave JVP Metković_2018

Više
Plan nabave 2017
  • 09.03.2017

Plan-nabave-2017 _ JVP Metković

Više
Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2017 godina
  • 09.03.2017

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Više
Plan Javne nabave za 2015-tu godinu
  • 06.02.2015

Plan-javne-nabave-Javna-vatrogasna-postrojba-Metković 2015.g.

Više
Plan javne nabave Jvp Metković za 2014 godinu
  • 03.09.2014

Plan javne nabave -Javna vatrogasna postrojba Metković

Više