Što uraditi u slučaju požara u kuhinji

  • 14.02.2013.

U obiteljskoj kući najopasnije mjesto za izbijanje požara je kuhinja. Bilo bi idealno kad bi svaka obiteljska kuća u kuhinji ili u blizini imala vatrogasni aparat. No ako ga nema dobro je znati nekoliko stvari :

1. U kuhinji najčešće dolazi do zapaljenja ulja i masti u tavama i na napama

2. Redovno mijenjajte filtere na napama i često ih čistite od naslaga masnoća

3. Plin se uvijek zatvara na boci,ne na štednjaku

4. U slučaju da osjetite miris plina ne dirajte prekidač od svjetla,niti išta drugo što bi moglo izazvati iskru. Najprije napravite promaju i dobro prozračite,tek onda tražite uzrok curenja plina.

5. Redovno,najmanje jednom u tri godine promijenite plinsko crijevo od boce do štednjaka.

6. Curenja plina provjeravajte sapunicom nikako upaljačem

7. U slučaju požara nemojte paničariti

8. Manje požare nastale na štednjaku možete lako izgasiti pokrivanjem sa vlažnim kuhinjskim krpama

9. Ne polijevajte tave sa vrućim ili gorućim uljem vodom – masti, ulja i voda se ne podnose

10. Ako požar ne uspijete odmah izgasiti napuštajte bez odgađanja prostoriju i zovite vatrogasce na 193.

11. Pri izlasku iz kuće oborite osigurače od struje – ako je to moguće.