Zabrana paljenja na otvorenom

  • 02.06.2015.

Ovim putem želimo obavijestiti stanovnike grada Metkovića i cijele doline Neretve, da je od 1.06.2015.g. nastupila apsolutna zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru i ona traje do 31.10.2015.g. Posljednjih godina se evidentno povećala odgovornost građana po ovom pitanju, te se nadamo da će tako ostati i u narednom razdoblju. Ipak ćemo, radi opreza citirati članke iz Zakona o zaštiti od požara, kako bi malo jače utjecali na možebitne neodgovorne pojedince među nama!

Izvadak iz Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/2010)

II. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA
Članak 8.

(1) Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.
(2) Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: osobe nad kojima se provodi nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.
(3) Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn (članak 8. stavak 3.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar (članak 8. stavak 3.).
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su kažnjene za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.