Servis

  • 26.02.2013.

Vatrogasni aparat

Od samog osnutka Javne vatrogasne postrojbe Metković, kao njen neizostavan i važan dio, djeluje i Servis vatrogasnih aparata. Pravilno održavanje, odnosno servisiranje vatrogasnih aparata ključno je za njihovu ispravnost i učinkovitost prilikom uporabe. Ne manje bitna je i sigurnost, jer su vatrogasni aparati posude pod tlakom koje mogu eksplodirati ako dođe do korozije ili oštećenja te može doći do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti.

Servis vatrogasnih aparata Javne vatrogasne postrojbe Metković godišnje izvrši pregled nad više od 2000 komada vatrogasnih aparata, licencirani smo i ovlašteni za obavljanje poslova održavanja svih vatrogasnih aparata proizvođača iz Hrvatske i ovlaštenih uvoznika vatrogasnih aparata. U servisu trenutno rade dva iskusna servisera – vatrogasca, a po potrebi i više, koji s punom pažnjom obavljaju pregled znajući da će ispravan vatrogasni aparat korišten na pravom mjestu i u pravo vrijeme znatno smanjiti moguću štetu nastalu od požara do dolaska vatrogasaca. Vatrogasni aparati godinama postaju tehnološki napredniji, premda je sam način rada sličan, JVP Metković šalje servisere na seminare i obuke kod proizvođača te ovlaštenih uvoznika, te provodi servis vatrogasnih aparata sukladno uputama proizvođača i Pravilniku o izboru i održavanju vatrogasnih aparata.

Servis vatrogasnih aparata ima i edukativno-obrazovnu ulogu na način da se mlađim naraštajima učenika Osnovnih škola našega grada koji nas redovno posjećuju može zorno prikazati sadržaj, svrha te način rada vatrogasnih aparata.

Prihod ostvaren radom Servisa se direktno ulaže u razvoj postrojbe, tj. u nabavku vatrogasne opreme, u investicijsko održavanje, popravke i održavanje vozila i sl.

 Servis_2 Servis_1